МакедонскиУреди

Именка машки род

Множина: живописци

Членувана форма: живописецот, живописците


Читање и изговорУреди

  • Читање: (|=поделба на слогови, '=акцент)


ЗначењеУреди

Ликовен уметник кој применува живопис.